Medeni Kanun(İlgili Maddeler)

MEDENİ KANUN ( Türk Kanunu Medenisi) (İLGİLİ MADDELER)

 

( B ) GAYRİMENKUL MÜLKİYETİNİN İKTİSABI I-Tescil:

 

Madde 633 - Gayrimenkul mülkiyetini iktisap için tapu siciline kayıt şarttır. Bununla beraber işgal, miras, istimlak, cebri icra tarikleriyle veya mahkeme ilamı ile bir gayrimenkulü iktisabeden kimse tescilden evvel dahi ona malik olur.

 

III.Komşu hakkı 1-Mülkü kullanma

 

 Madde 661 - Bir kimse mülkünü kullanırken hele sınai işler yaparken komşusuna zarar verecek her türlü taşkınlıklardan çekinmeye mecburdur.

Hususiyetle mazeret veren ve gayrimenkulün mevki ve mahiyetine ve mahalli örfe göre komşu arasında hoş görülebilecek dereceyi geçen gürültüler ve sarsıntılar yapmak ve duman ve kurum ve raharsızlık veren sair toz, boğu, koku çıkartmak memnudur.

İletişim Bilgileri
DİĞER ÜRÜNLER

İşgüvenliği Uzmanlığı

-

Vergi Levhası

-

Denetçi Belgesi

-

Sim Belgesi

-

Mesleki Faaliyet Belgesi

-

Sicil Tasdiknamesi

-

Kat Mülkiyeti Kanunu

-

İmar Kanunu(İlgili Maddeler)

-

Ceza Kanunu(İlgili Maddeler)

-

Borçlar Kanunu(İlgili Maddeler)

-