3.adım: Sistem Yönetimin Sorumlulukları

3.Adım 

Tüm evrakların ve ibra edilmiş geçmiş hesapların tutanak karşılığında teslim alınması ile bina sakinleri olarak sözleşme tarihi itibarı ile yönetimle ilgili tüm işleri ve sorumlulukları Sistem Yönetim’ e devretmiş oluyorsunuz. (Sistem Yönetim’in Sorumlulukları)

İletişim Bilgileri
DİĞER ÜRÜNLER

İşgüvenliği Uzmanlığı

-

Vergi Levhası

-

Denetçi Belgesi

-

Sim Belgesi

-

Mesleki Faaliyet Belgesi

-

Sicil Tasdiknamesi

-

Kat Mülkiyeti Kanunu

-

İmar Kanunu(İlgili Maddeler)

-

Ceza Kanunu(İlgili Maddeler)

-

Borçlar Kanunu(İlgili Maddeler)

-