2.adım: Denetçi Seçimi Karar Örneği

2.Adım 

Aynı kurul toplantısında Profesyonel Yönetimin Bina veya Site’ye ait hesapları ve faaliyetlerini denetleyecek üyeleri oylanarak seçilmelidir.Bu denetim Kurulu aynı zamanda Profesyonel Yönetim Sözleşmesini imzaya yetkilendirilmelidir.

İletişim Bilgileri
DİĞER ÜRÜNLER

İşgüvenliği Uzmanlığı

-

Vergi Levhası

-

Denetçi Belgesi

-

Sim Belgesi

-

Mesleki Faaliyet Belgesi

-

Sicil Tasdiknamesi

-

Kat Mülkiyeti Kanunu

-

İmar Kanunu(İlgili Maddeler)

-

Ceza Kanunu(İlgili Maddeler)

-

Borçlar Kanunu(İlgili Maddeler)

-