1.adım: Sistem Yönetime Geçiş Kararı

1.Adım 

Bina veya Site’de yapılacak olağan /olağanüstü genel kurul toplantısında profesyonel yönetime geçiş için toplam bağımsız bölüm sayısının % 51’ini temsil eden Sistem Yönetim’e geçiş kararı olumlu oyları sağlanmalıdır.

 

İletişim Bilgileri
DİĞER ÜRÜNLER

İşgüvenliği Uzmanlığı

-

Vergi Levhası

-

Denetçi Belgesi

-

Sim Belgesi

-

Mesleki Faaliyet Belgesi

-

Sicil Tasdiknamesi

-

Kat Mülkiyeti Kanunu

-

İmar Kanunu(İlgili Maddeler)

-

Ceza Kanunu(İlgili Maddeler)

-

Borçlar Kanunu(İlgili Maddeler)

-